دوربین مداربسته بولت

دوربین مداربسته بولت

دوربین مداربسته بولت طبیعتا تا الان دوربین مداربسته را شناخته ایم. اما ممکن است مدل های مختلفی که جلوی دوربین مداربسته می آید را نشسناسیم. به عنوان مثال دوربین مداربسته دام یا دوربین مداربسته بولت در اینجا به تشریح کامل دوربین بولت میپردازیم:  …
دوربین دامدوربین دام فبیوت

دوربین دام چیست؟

دوربین دام چه نوع دوربینی است؟ دوربین دام (Dome) نوع معروفی از سری دوربین های مداربسته میباشد. شکل ظاهری آن به صورت گنبدی شکل میباشد. اگر نام Dome را در دیکشنری سرچ نمایید معنی آن گنبد میشود . نام دام هم بخاطر شکل ظاهری آن به گنبد و نیم دایر…