فبیوت اینترنت اشیافبیوت اینترنت اشیا

اینترنت اشیا چیست؟

اینترنت اشیا یا IOT چیست؟     اینترنت اشیا یا چیزها و به قول معروف IOT به مجموعه ایی از سیستم های وابسته به هم یا دستگاه های مکانیکی یا ماشین آلات دیجیتال یا اشیا یا حتی انسان ها گفته میشود به شرطی که دو عامل را دارا باشند: 1…