دوره آموزشی اینترنت اشیا

اینترنت اشیا یکی از صنعت های بزرگ در حال حاضر است . اینترنت اشیا یکی از عوامل مهم برای شکلگیری انقلاب صنعتی چهارم میباشد.

به همین علت بسیار مهم است که ما سوار بر موج تغییرات شویم و این علم جدید را از صفر تا صد آموزش ببینیم.

در دوره آموزشی صفر تا صد اینترنت اشیا قرار هست که ما اولا این علم را خوب یاد بگیریم سپس بتوانیم از این علم برای آسایش و آرامش بیشتر در طول زندگیمان استفاده نماییم.

اگر دوست دارید خانه ای هوشمند داشته باشید و بخواهید با قیمت بسیار ارزان تمامی وسایلتان را کنترل کنید میتوانید از این دوره استفاده نمایید.

2
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان