نوشته‌ها

پلتفرم های اینترنت اشیا

بهترین پلتفرم اینترنت اشیا کدام است؟

برای خیلی ها سوال شده که از چه بردی برای انجام پروژه اینترنت اشیا استفاده کنن. ما در این مقاله بهترین پلتفرم های اینترنت اشیا را معرفی کرده ، همچنین به مقایسه آردونیو و رزبری پای و ESP8266  میپردازیم. در دنیای اینترنت اشیا، معمولا سه برد آرد…