شبکه LoRaWan چیست؟

شبکه LoRaWAN یک پروتکل توان پایین با برد وسیع (LPWA) است که بلخصوص برای دستگاه های بیسیم در اینترنت اشیا طراحی شده است و در سطح شبکه های منطقه ای، ملی یا جهانی میتواند عمل کند.

اهداف کلیدی اینترنت اشیاء (IoT) در این بحث عبارت اند از ارتباط دوجهته، امنیت به صورت نقطه End To End، پویا بودن و بومی سازی.

 

مشخصات LoRaWAN توسط اتحادیه LoRa ایجاد شده و نگهداری می شود:

این پروتکل یک ارتباط متن باز است و هر کس میتواند آن را گسترش دهد به همین علت است که بسیار زود شاهد پیشرفت آن هستیم.

 

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید : LoRaWan چیست؟؟؟

نوشته‌ها

lorawan-febiotlorawan-febiot

مشخصات شبکه LoRaWAN چیست؟

تعریف شبکه LoRaWan : شبکه LoRaWAN یک پروتکل توان پایین با برد وسیع (LPWA) است که بلخصوص برای دستگاه های بیسیم در اینترنت اشیا طراحی شده است و در سطح شبکه های منطقه ای، ملی یا جهانی میتواند عمل کند. اهداف کلیدی اینترنت اشیاء (IoT) در این…